Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Mắt gỗ

Mắt gỗ là do dấu vết của cành để lại trên thân cây. Gỗ có mắt là điều tất nhiên. Song nếu số lượng và kích thước của mắt vượt quá mức bình thường thì trở thành một khuyết tật quan trọng  


EmoticonEmoticon