Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Cây Xoan Mộc

Tên Việt Nam : Cây Xoan Mộc
Tên địa phương :  Xương Mộc
Tên các nước lân cận : Mậy Nhom (Lào - Thái )
Tên Khoa học : Toona sureni (BL.) Merr
Họ thực vật : Meliaceae
Tên thương phẩm :

Mô Tả cây : Thân tròn thẳng, vỏ màu nâu nhẵn, nhiều bì khổng. lá kép lông chim 1 lần. Hoa màu trắng nhỏ. Quả hình bầu dục dài hóa gỗ. Hạt có cánh ở 2 đầu. Mùa hoa tháng -4. mùa quả tháng 12-1.

Mô tả gỗ : Gỗ màu hồng nâu, vòng năm khó thấy trên mặt cắt dọc, nhưng dễ thấy ở mặt cắt ngang do gỗ mạch vòng. Tia to trung bình, gỗ sớm đầu xuân mạch to là gỗ có vân đẹp, nhu mô quanh mạch khó nhận biết. Gỗ mềm, nhẹ, tỷ trọng : 0.565, lực kéo ngang thớ 22 kg/cm2, nén dọc thớ 393 kg/cm2, oằn 0.886 kg/cm2, dùng xây dựng, đóng đồ, xẻ ván và điêu khắc.

Phân bố và sinh thái : 

Mọc rải rác vùng núi đất miền bắc và Trung bộ : Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Gia Rai - kong Tum, Đắc Lắc. Cây ưa sáng, mọc nhanh. Tái sinh hạt khỏe . 

Nguồn : Cây gỗ trong kinh doanh


EmoticonEmoticon