Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Sản xuất gỗ ghép gỗ cao su

Công ty TNHH Phú An là đơn vị chuyên cưa xẻ tẩm sấy gỗ cao su cung cấp phục vụ chính cho các đơn vị sản xuất gỗ ghép và chi tiết cho các đơn vị sản xuất gỗ khác. Ngoài việc cưa xẻ tẩm sấy gỗ cao su chúng tôi cũng đầu tư dây chuyền sản xuất gỗ ghép chuyên sản xuất mặt hàng gỗ ghép từ gỗ cao su.

Hình ảnh minh họa Gỗ ghép gỗ cao su : 

 Gỗ ghép gỗ cao su dày đến 500mm

 Gỗ cao su ghép hộp

 Gỗ cao su ghép khối 

 Gỗ ghép mộng đứng gỗ cao su
 Gỗ cao su ghép vuông
 Gỗ ghép mộng nằm gỗ cao su
Gỗ cao su ghép nguyên thanh
EmoticonEmoticon