Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Khuyết tật gỗ thân cong

Khuyết tật này khá phổ biến, nhất là các loài cây lá rộng nhiệt đới của nước ta. Thân cong vừa do đặc tính di truyền của loài cây, vừa do điều kiện sinh trưởng tạo ra.
Do đặc tính di truyền của loài cây như : chẹo, bạch đàn liễu, ô rô, thầu tấu, vàng anh, sung ,... dù sống ở điều kiện nào : trong rừng hay bìa rừng, mật độ cao hay thấp vẫn hình thành khuyết tật này.
Do điều kiện sinh trưởng : cây sống ở bìa rừng, cạnh khoảng trống trong rừng gây ra lệch tán nên thân cong nhất là ở giai đoạn tuổi non. Rừng mới trồng mật độ thưa, sườn dốc,... góp phần làm cho thân cong
Thân cong có dạng 1 chiều và nhiều chiều, trên một mặt phẳng và nhiều mặt phẳng khác nhau.
       


EmoticonEmoticon