Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Thớ nghiêng, thớ chéo (xoắn thớ), loạn thớ, thớ chùn ...

 Thớ nghiêng là chiều thớ gỗ không song song với trục dọc thân cây. Thớ nghiêng trên gỗ tròn gọi là thớ chéo  (thớ xoắn hay vặn) .
 
Khi cây còn vỏ, ở một số loài cây có thể căn cứ vào hình dạng bên ngoài để xét đoán khuyết tật này.
 
Thớ loạn là chiều thớ gỗ không theo một hướng nhất định.
 
Thớ chun (thớ chùn) là chiều thớ gỗ bị gấp nếp theo một nhịp độ nhất định tạo thành đường gơn sóng vuông góc với chiều dọc thớ.
 
Nguyên nhân của khuyết tật trên có thể do đặc tính di truyền của loài cây. Các loại gỗ sau, xà cừ , long não, bạch đàn đỏ, bạch đàn liễu, chẹo, nghiến, ... thường bị xoắn thớ.
 
Các loại lát chun, sang lẻ chun, vùng cạnh mắt gỗ lim xanh thường có thớ chun.
U, bướu (còn gọi là lúp) gỗ gõ đỏ có hiện tượng loại thớ.

Thớ nghiêng ảnh hưởng khá rõ đến tính chất cơ lý của gỗ. Gỗ càng nghiêng thớ, co rút dọc thớ càng mạnh, phơi sấy dễ cong vênh. Độ nghiêng thớ càng lớn, sức chịu kéo dọc thớ và lược uốn tĩnh giảm cành nhiều.      
 
(Nguồn : Sách Kho Học Gỗ Trường Đại Học Lâm Nghiệp) 


EmoticonEmoticon