Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Ẩm trong gỗ

Khi cây còn sống (rễ chính và các rễ nhánh) không ngừng hút nước từ đất lên phần thân cây, qua các quản bào hoặc mạch gỗ để đưa tới phần cành và lá cây. Nước ở trong lá cây, một bộ phận bị bay hơi đi vào không khí, phần còn lại ở trong chất diệp lục để tham gia trình quang hợp. Do vậy, trong thân cây có chứa một lượng nước tương đối lớn. Cây gỗ sau khi được chặt hạ và xẻ thành những tấm ván xẻ có quy cách khác nhau, thì một bộ phận nước vẫn còn lưu lại trong những tấm ván đó, đó chính là nguồn gốc của độ ẩm trong gỗ.

Nguồn : Sách Công Nghệ Chế Biến Gỗ


EmoticonEmoticon